Sets

Gao Xin
Zhang Ze
1 4  7 (9)  5 
D. Molchanov
I. Zelenay
2 6  6 (7)  10 

Tours